ARBO RISICO - ARBOBERT

Ga naar de inhoud

ARBO RISICO

Gezondheidsrisico's in relatie met arbeid

Fysieke arbeidsbelasting

Tillen, duwen en repeterende bewegingen alsmede trillingen. Langdurig verblijven in eenzelfde houding.


Kans op chronische klachten van het bewegingsapparaat.


Gevaarlijke stoffen


Inademen van en aanraking met gevaarlijke stoffen. Inademen van tabaksrook in de werksituatie.


Gevaarlijk werk


Bij handhavingswerk (geweld), bouw- en sloopwerken. Mogelijk alle werk als daarbij gehandeld wordt zonder bewustzijn en/of voldoende kennis van zaken.  


Machineveiligheid


Onvoldoende toepassen van beveiligingen, niet volgen van gebruiksvoorschrift.


Psychosociale arbeidsbelasting


Werkdruk, onder- of overbelasting, geen of onvoldoende kunnen beinvloeden van het werktempo / taakuitvoering, onzekerheid werkgelegenheid, ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten).


Op termijn depressieve klachten, overspannen, burnout, hart- en vaatziekten.


Schadelijk geluid


Blootstaan aan geluid boven 80 dB(A). (voeren van een normaal gesprek over 1 meter is niet meer mogelijk.)


Lawaaidoofheid is niet te genezen!


Werken op hoogte


Waar je meer dan 2,5 meter kan vallen. Elke val, ongeacht de hoogte, is zeer risicovol, zelfs met persoonlijke bescherming!


Individueel

Onvoldoende bewegen


Niet of onvoldoende benutten van mogelijkheden tot bewegen.


Kans op gezondheidsklachten, stijfheid, vochtophoping onder de huid, afname noodzakelijke spiermassa, trombose.


Handelen zonder kennis van zaken


Risicobewusteloos, prettig en gemakkelijk denken te werken.


Innemen van alcohol / drugs  


Vervreemden van de (werk) realiteit. Vergroten van de kans op verzuim, verminderde productiviteit, verkeers / arbeidsongeval.Terug naar de inhoud